Welkom op de website van Smoetie!

Klik hier om de vernieuwde webwinkel te bezoeken.

     

Klik hier
om naar
de Facebook-pagina
te gaan.

 

Over de boeken

De zes Smoetie-boeken vertellen het verhaal van Smoetie, die bij haar oorspronkelijke baasje werd weggenomen en een hele weg aflegt om een nieuwe thuis te vinden. Ondertussen krijgt ze jongen, maakt ze kennis met andere dieren en nieuwe baasjes, leert ze dat het leven - ook voor een kat - bestaat uit hoogtes en laagtes.

Elk boek bestaat uit zo'n 45 pagina's tekst, en evenveel handgeschilderde illustraties. Bij de opmaak van de tekst werd rekening gehouden met de ideale interlinie, lettertype, regelbreedte, ... voor eerste lezers en kinderen met leesproblemen.

De boeken kan je bestellen via je boekhandel of via de webwinkel van Smoetie.

Pedagogische duiding bij de boeken

Bij dyslexie is het leren lezen niet zo vanzelfsprekend. Kinderen met dyslexie doen er veel langer over om te medeklinkerwoorden vlot te herkennen. Dat hier de kern ligt om tot lezen te komen, hoeft geen betoog. Dyslectici moeten zich de techniek eigen maken om een woord op te delen in stukken die wel kunnen wel gedecodeerd worden. De Smoetie-reeks werd zo geschreven dat eens kinderen die woorden met medeklinkerverbindingen kunnen lezen, hen de handvaten aangereikt worden om de leesstrategie onder knie te krijgen. Die bouwt heel geleidelijk op qua moeilijkheidsgraad waardoor ook het kind met leesproblemen geboeid raakt door de wisselwerking tussen illustraties en tekst.

Disclaimer en privacy-bepaling