Disclaimer en privacy - www.smoetie.be

Volledig conform de Europese GDPR-bepaling proberen we zoveel mogelijk de privacy van u als webbezoeker te garanderen. Dit doen we aan de hand van
Dataminimalisatie:
 De enige gegevens die wij van u bijhouden, zijn deze die u zelf ingaf via (contact)formulieren op de website of via de shop.  Dit zijn ook de enige gegevens die we echt nodig hebben. Wij vragen geen andere gegevens op.
Concreet betekent dit voor de webwinkel uw naam, adres en andere contactgegevens zoals email, telefoon,… Financiële info houden we niet zelf bij, aangezien we enkel via overschrijving werken. Uiteraard kunnen we uw overschrijvingsgegevens wel zelf consulteren via onze bankapplicatie.
Voor contactformulieren of informatie-aanvragen betekent dit uw naam, emailadres, telefoonnummer, … worden bijgehouden.

Deze gegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt.  Deze gegevens worden niet met andere partijen gedeeld binnen of buiten de EU.

De gegevens worden 2 jaar bijgehouden.

Verantwoord gebruik van cookies
Daarnaast worden er op de site ook cookies gebruikt voor de Disclaimer en voor Google Analytics.  De Disclaimer-cookie onthoudt uw keuze met betrekking tot uw akkoord met de gebruiksvoorwaarden van de website.  Zodoende moet u niet bij elk bezoek opnieuw uzelf akkoord verklaren met onze Disclaimer.
De Google-analytics-cookies houden op geanonimiseerde wijze het surfgedrag op onze site bij, zodat wij over statistische gegevens beschikken mbt het gebruik van de site.  
Hoelang worden de cookies bijgehouden:

Aanbieden van mogelijke procedures m.b.t. uw gegevens
U  heeft het recht om via ons contactformulier, via email of op enerlei andere wijze uw gegevens, die wij beheren, ter inzage op te vragen.
U hebt ook recht op uw gegevens te laten verbeteren of te laten verwijderen uit onze databanken.
Indien u toch klachten heeft mbt uw privacy op deze site:

https://www.privacycommission.be/nl
commission@privacycommission.be
Adres

Telefoon: 

Fax: